ARCHIPEL bundelt de advies- en ondernemingsactiviteiten van mr. Jan Jonathan van Andel (1947).
 
Een archipel is een verzameling eilanden in de oceaan. De naam ARCHIPEL roept associaties met zaken die onafhankelijk van elkaar staan en toch samenhangen, geplaatst in een veel ruimere omgeving.  Als organisaties en ondernemingen een positie in de ’grote wereld’ willen veroveren en/of handhaven, dan zijn onafhankelijkheid èn samenwerking belangrijke voorwaarden. Dat is de focus van ARCHIPEL.
 
Meer dan 30 jaar ervaring met ondernemingsstrategie, crashmanagement,  financiering, fusie & overname en risicodragend participeren.
 
ARCHIPEL heeft recent in samenwerking met bedrijfskundige drs. Joke van den Brink een Strategic Pressure Cooker ontwikkeld. Een efficiënte workshop om de eigen ervaring en kennis binnen een organisatie of onderneming in te zetten voor beantwoording van beleidsvragen. Op ARCHIPEL strategic pressure cooker treft u de kerninformatie en kunt u de brochure ophalen.